Felsefemiz

Daha iyi bir yaşam için;

Önce İnsan!

İNTERCA, bağlı bulunduğu CASSAS Şirketler Topluluğu’nun bir üyesi olarak tüm faaliyetlerinde “insan odaklı” bir felsefeyi esas alır.

Bu kapsamda, şirketimiz en üstün hizmetin, insana hizmet olduğuna inanır. Çünkü, insanın mutluluğu, huzuru ve güveni bugüne kadar sahip olduğu başarılarının temelini oluşturur. Benimsenen bu insan odaklı politika gerek bağlı bulunduğumuz CASSAS Şirketler Topluluğu’nun gerekse şirketimizin vizyonunu yansıtmasının yanı sıra; aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun geleceğini de iyileştirmeye ve güvence altına almaya yönelik bir amaç içerir.